kokuto shochu - Imbibe Magazine Subscribe + Save

kokuto shochu

brown sugar shochu cocktail
Home / glossary / kokuto shochu

Shochu made from brown sugar.

Send this to a friend